Makaleler

Psikotik Bozukluklar

Psikotik Bozukluk Nedir, Belirtileri, Tedavisi

Psikotik bozukluklar, kısaca kişinin gerçekle bağlantısının kaybolmasıdır. Akıl hastalıklarında duygu ve düşünce bozuklukları vardır. Bilindiği gibi düşünme, nesneler yerine onların simgeleri kullanılarak yapılan zihinsel bir işlev ve sorunlara çözüm arama biçimidir. Düşünmede soyutlama, karşılaştırma, kavramlar oluşturma, yargılama, sonuç çıkarma süreçleri vardır. Düşünce bozuklukları, simgelerin kavramlara bağlanması, düşüncenin oluşması ve içeriği alanlarında ortaya çıkar. Düşüncenin oluşması ve içeriği bozulunca gerçekle düşünce arasında bağlanu kalmaz. Başka bir deyişle gerçek dışı düşünce biçimi ortaya çıkar. Bu tür düşünce biçiminde, düşünceyi oluşturan soyutlama, karşılaştırma gibi bütün süreçler bozulur. Kısaca, düşünceler mantık kurallarına uymaz, akıl dışıdır. Akıl hastaları çevreye, topluma uyum sağlayamazlar. Kendi yarattıkları "hasta" dünyalarında başkalarına yabancı olarak yaşarlar.

Psikotik Bozukluklar Psikozlar

Diğer psikotik bozukluklar psikozlar: Şizofreni ile paranoid bozukluklar arasında dalgalanma gösteren; ne şizofreni ne de tam paranoid teşhisi konamayan diğer psikoz vakaları dört ayrı grupta incelenir

a)Şizofreniform Bozukluk: Belirtileri şizofreniyi andırmakla beraber; aniden başlayan ve altı ayını doldurmadan iyileşen psikoz vakaları.

b)Kısa Reaktif Psikoz: En az birkaç saat, en fazla iki hafta devam eden; kişinin hastalık öncesi normal mizacına dönmesi ile neticelenen kısa psikoz vakaları.

c)Şizoaffektif Bozukluk: Manik ve depresif türde hissetme bozuklukları ile ile şizofrenide rastlanan hezeyan veya varsanılardan birkaçını karışık olarak gösteren psikoz vakalardır.

İntihar fikirleri ve teşebbüsleri ağırlıktadır. Nöbetler şeklinde geldiği gibi, daimi olan vakalar da vardır.

d)Atipik Psikoz: Yukarıdan beri sayılan sınıflardan herhangi birine dahil edilemeyen karışık ve sınırları belli olmayan psikoz vakalarıdır.

Doğum sonrasında ve aybaşlarında görülen geçici psikoz işaretleri birer atipik psikoz vakası sayılır.