Makaleler

Disosiyatif Bozukluklar

Disosiyasyon çözülme anlamı taşır. Dissosiyatif bozukluklarda kişinin bellek, bilinç ve algılamasında bozulmalar olur. Bayılmalar, hafıza kayıpları, donakalma, kimlik yitimi olabilir. Disosiyatif Amnezi ve Depersonalizasyon Derealizasyon Bozukluğu ile çok nadir görülen Çoğul Kişilik Bozukluğu ve Disosiyatif Füg, bu gruba girer.


Genellikle bir nöbet gibi gelir, bir sure sonar kendiliğinden düzelir ancak kişi bu sırada şaşkın, bilinçsiz görülebilir. Genellikle nöbet sırasında etrafında olanları duyup görebildiğini ancak yanıt veremediğini belirtir.


Bunlarda en sık görüleni Depersonalizasyon Derealizasyon Bozukluğudur.
 
Depersonalizasyon Derealizasyon Bozukluğu:


Depersonalizasyon kişinin benliğini, bilincini ya da bedeninin tümü ya da bir kısmını eskisinden farklı, yabancı olduğunu hissetmesi ve kendisini yabancı bir varlık gibi algılaması halidir.


Derealizasyon kişinin çevresindeki doğayı, eşyaları ya da insanları farklı, değişmiş, yapay hissetmesi ve çevresine yabancılık hissetmesi halidir.


Her ikisinin de kökeninde yoğun kaygı yatar. Geçici ve kısa süreli olarak özellikle genç yaşlarda sık görülebilen bir belirtidir. Bazı ruhsal rahatsızlıklara eşlik de edebilir. Tedavi gerekiyorsa nedene yönelik tedavi uygulanır.