Makaleler

Aile Terapisi

Yaşanan sorun veya sorunlara, aile üyelerinin etkisi olduğunda veya sorunun aşılması için aile üyelerinin de desteğine ihtiyaç duyulduğunda, terapist aileyi bir araya getirir.

Aile terapisi gerektiren problemlere örnek olarak, aile içindeki ikili ilişki güçlükleri, sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler ya da sadece bir üyenin yaşadığı problemin ailenin diğer üyelerini de etkilemesi (panik atak, hayvan fobisi, öfke kontrolü vb.) gibi durumlar gösterilebilir.